آزمایشگاه ژنتیک خوب

آزمایشگاه ژنتیک خوب

نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری چیست؟

آزمایشگاه بخشی جدایی ناپذیر از روش های مراقبتی و تشخیصی در طول قرن های گذشته تا به حال بوده است.گفته می شود که ۶۰تا۷۰درصد در تصمیمات حیاتی برای تشخیص و درمان بیماری ها، داده های آزمایشگاهی قابل اندازه گیری و بررسی است و با بررسی و تحلیلی آن ها توسط فردی متخصص می توان بیماری را کنترل کرد.درادامه مطلب به انواع آزمایشات و نقش مهم معتبرترین آزمایشگاه در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری خواهیم پرداخت.

هنگامی که از داده ها و نتایج آزمایشگاه، استفاده موثر شود و همینطور در زمان مناسب انجام گردد، می توان به خوبی بیماری را مدیریت و در بسیاری از مواقع، درمان کرد.امروزه آزمایشگاه ها نیز بسیاری از روش ها ، تجهیزات و تکنولوژی ها را برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری انجام می دهند.

معتبرترین-آزمایشگاه-تهران

معتبرترین-آزمایشگاه-تهران

رابطه آزمایش و بیماری

 • غربالگری بیماری برای شناسایی و تشخیص زودرس بیماری
 • انجام اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی افرادی که در معرض ابتلا به بیماری
 • شناسایی بیماری برای تشخیص و تایید بیماری
 • شناسایی علت اختلال و ناهنجاری با انجام آزمایشات
 • کمک به انتخاب روش درمانی برای کنترل و یا بهبود بیماری
 • جلوگیری از انتقال بیماری های ژنتیکی و از والدین و از نسلی به نسل دیگر
 • درمان در مراحل اولیه کاملا بر اساس نتایج آزمایشات متعدد شناسایی و انتخاب می شود
 • همینطور تشخیص اینکه آیا روش درمانی موثر واقع بوده و یا مورد تایید است نیز از طریق انجام آزمایشات در دوره های مختلف و در طول بیماری قابل انجام است
 • تشخیص سطح مناسب دارو برای یک بیماری
 • شناسایی میزان گسترش و شدت بیماری
 • و…

اهمیت آزمایشگاه

در عصر امروز همچنین بیماری ها و اختلالاتی وجود دارد که شناسایی نشده اند و یا نمی توان قبل از بروز، آن ها را تشخیص داد، در این مواقع به اهمیت و ارزش تشخیص به موقع دقیقترین آزمایشگاه و شناسایی بیمار، مطلع خواهیم شد.

حتی امروزه احتمال ابتلا به بسیاری از بیماری ها را در نسل بعدی و فرزندانمان شناسایی می شود و از ابتلا به آن جلوگیری خواهد شد.

باتوجه به علت، نوع بیماری و روند تشخیصی آن ،آزمایشات متعددی نیز وجود دارند و باتوجه به توصیه پزشک مربوطه، انجام آزمایشات به خصوصی با توجه به علائم بالینی بیمارانجام می شود.

آزمایش-سیتوژنتیک

آزمایش-سیتوژنتیک

انواع نمونه برای انجام آزمایش

باتوجه به نوع آزمایش و هدف آن، روی نمونه های مختلف آزمایش انجام می شود از جمله : نمونه خون، نمونه ادرار،DNA، بافت و..

انواع آزمایشات

آزمایشات مختلف برای تشخیص بیماری های گوناگون از جمله بیماری های ژنتیکی مانند : بیماری های استخوانی،سرطان ها ،ناشنوایی، بیماری های متابولیک، بیماری های پوستی، بیماری های عضلانی و.. انجام می گیرد و ممکن است برای شناسایی میکروب ها ،انگل شناسی، بررسی ادرار، سرولوژی و.. آزمایشاتی انجام شده و همینطور مشاوره ژنتیک نیزانجام شود.

برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک پزشکی تهران لب می توانید به آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، ابتدا پارک ساعی پلاک ۲۱۷۱ ، طبقه فوقانی شهرکتاب ، مراجعه کنید.

شماره تماس:

(۰۲۱) ۸۸ ۷۰ ۹۹ ۷۰
(۰۲۱) ۸۸ ۷۰ ۹۹ ۷۱

نتیجه گیری

همانطور که گفته شد مجموعه ای ابزارهای تشخیصی ماننند آزمایشات، تصویربرداری ها ، معاینه فیزیکی و.. عناصرکلیدی و انکار ناپذیر ، در کمک به پزشک برای تشخیص بیماری و روند بهبودی کلی بیماری است.

بنابراین با انجام آزمایشات طبق توصیه ی پزشک در زمان مناسب، به سلامتی خود، فرزندان و اطرافیانمان کمک کنیم.

مقالات مرتبط:

بیماری های عفونی

بیماری های خونی و هموگلوبینوپاتی

غربالگری

نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری چیست؟

آزمایشگاه بخشی جدایی ناپذیر از روش های مراقبتی و تشخیصی در طول قرن های گذشته تا به حال بوده است.گفته می شود که ۶۰تا۷۰درصد در تصمیمات حیاتی برای تشخیص و درمان بیماری ها، داده های آزمایشگاهی قابل اندازه گیری و بررسی است و با بررسی و تحلیلی آن ها توسط فردی متخصص می توان بیماری را کنترل کرد.درادامه مطلب به انواع آزمایشات و نقش مهم معتبرترین آزمایشگاه در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری خواهیم پرداخت.

هنگامی که از داده ها و نتایج آزمایشگاه، استفاده موثر شود و همینطور در زمان مناسب انجام گردد، می توان به خوبی بیماری را مدیریت و در بسیاری از مواقع، درمان کرد.امروزه آزمایشگاه ها نیز بسیاری از روش ها ، تجهیزات و تکنولوژی ها را برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری انجام می دهند.

معتبرترین-آزمایشگاه-تهران

معتبرترین-آزمایشگاه-تهران

رابطه آزمایش و بیماری

 • غربالگری بیماری برای شناسایی و تشخیص زودرس بیماری
 • انجام اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی افرادی که در معرض ابتلا به بیماری
 • شناسایی بیماری برای تشخیص و تایید بیماری
 • شناسایی علت اختلال و ناهنجاری با انجام آزمایشات
 • کمک به انتخاب روش درمانی برای کنترل و یا بهبود بیماری
 • جلوگیری از انتقال بیماری های ژنتیکی و از والدین و از نسلی به نسل دیگر
 • درمان در مراحل اولیه کاملا بر اساس نتایج آزمایشات متعدد شناسایی و انتخاب می شود
 • همینطور تشخیص اینکه آیا روش درمانی موثر واقع بوده و یا مورد تایید است نیز از طریق انجام آزمایشات در دوره های مختلف و در طول بیماری قابل انجام است
 • تشخیص سطح مناسب دارو برای یک بیماری
 • شناسایی میزان گسترش و شدت بیماری
 • و…

اهمیت آزمایشگاه

در عصر امروز همچنین بیماری ها و اختلالاتی وجود دارد که شناسایی نشده اند و یا نمی توان قبل از بروز، آن ها را تشخیص داد، در این مواقع به اهمیت و ارزش تشخیص به موقع دقیقترین آزمایشگاه و شناسایی بیمار، مطلع خواهیم شد.

حتی امروزه احتمال ابتلا به بسیاری از بیماری ها را در نسل بعدی و فرزندانمان شناسایی می شود و از ابتلا به آن جلوگیری خواهد شد.

باتوجه به علت، نوع بیماری و روند تشخیصی آن ،آزمایشات متعددی نیز وجود دارند و باتوجه به توصیه پزشک مربوطه، انجام آزمایشات به خصوصی با توجه به علائم بالینی بیمارانجام می شود.

آزمایش-سیتوژنتیک

آزمایش-سیتوژنتیک

انواع نمونه برای انجام آزمایش

باتوجه به نوع آزمایش و هدف آن، روی نمونه های مختلف آزمایش انجام می شود از جمله : نمونه خون، نمونه ادرار،DNA، بافت و..

انواع آزمایشات

آزمایشات مختلف برای تشخیص بیماری های گوناگون از جمله بیماری های ژنتیکی مانند : بیماری های استخوانی،سرطان ها ،ناشنوایی، بیماری های متابولیک، بیماری های پوستی، بیماری های عضلانی و.. انجام می گیرد و ممکن است برای شناسایی میکروب ها ،انگل شناسی، بررسی ادرار، سرولوژی و.. آزمایشاتی انجام شده و همینطور مشاوره ژنتیک نیزانجام شود.

برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک پزشکی تهران لب می توانید به آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، ابتدا پارک ساعی پلاک ۲۱۷۱ ، طبقه فوقانی شهرکتاب ، مراجعه کنید.

شماره تماس:

(۰۲۱) ۸۸ ۷۰ ۹۹ ۷۰
(۰۲۱) ۸۸ ۷۰ ۹۹ ۷۱

نتیجه گیری

همانطور که گفته شد مجموعه ای ابزارهای تشخیصی ماننند آزمایشات، تصویربرداری ها ، معاینه فیزیکی و.. عناصرکلیدی و انکار ناپذیر ، در کمک به پزشک برای تشخیص بیماری و روند بهبودی کلی بیماری است.

بنابراین با انجام آزمایشات طبق توصیه ی پزشک در زمان مناسب، به سلامتی خود، فرزندان و اطرافیانمان کمک کنیم.

مقالات مرتبط:

بیماری های عفونی

بیماری های خونی و هموگلوبینوپاتی

غربالگری

برچسب گذاری توسط , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 14 =