تست رنین

تست رنین

میزان فشار خون در بدن طی دو نوع سیستم متعادل نگه داشته می شود.

1-سیستم اعصاب سمپاتیک که در آن هورمونهای اپی نفرین و نور اپی نفرین از اعصاب سمپاتیک ترشح شده و به ایجاد فشار خون کمک می کنند.

2-سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون که در آن ابتدا هورمون رنین از کلیه ها ترشح میشود و باعث فعال شدن یک آنزیم به نام آنژیوتانسین2 می شود.این آنزیم باعث تنگ شدن رگها می شود. همچنین خود آنژیوتانسین باعث تحریک و رها شدن هورمونی به نام آلدوسترون از کورتکس غدد فوق کلیه می شود. این هورمون نیز نهایتا  موجب احتباس آب ونمک بوسیله کلیه ها شده و فشار خون را بالا می برد.

هورمون رنین که توسط سلولهایی در کلیه تولید می شود به خون ریخته می شود و ظایفی که گفته شد را انجام می دهد. از وظایف دیگر این هورمون در  پاسخ به کاهش سدیم در  جریان خون و یا کاهش حجم خون می باشد.

رنین در آزاد شدن آلدوسترون نیز نقش مهمی دارد. وظیفه آلدوسترون نیز تنظیم آب و سدیم در خون می باشد.

از دیگر وظایف رنین که جز مهمترین وظایف می باشد تبدیل پروتئین آنژیوتانسیون به آنژیوتانسین می باشد.

برخی عوامل در  افزایش میزان رنین در گردش خون موثر می باشند مانند :

1- کاهش جریان خون در کلیه

2- کاهش سدیم در مجاری کلیه

3- تحریک نوعی گیرنده به نام گیرنده های β

همچنین مصرف نمک و مسدود کننده های گیرنده β، افزایش فشار خون میزان رنین را کاهش می دهند

آماده سازي بيمار جهت تست رنيـــن

به منظور تسهيــل در تفسير نتايــج ، لازم است كه بيمــار از سه هفته قبــل از خونگيری داروهــای خود را قطـع كند. رژيم نمكــی در نتيجــه آزمايش بيمــار اثر مي گذارد ، يعني  محـدود شـــدن مصــــرف  باعــث افزايـش و رژيم آزاد آن منجــر به كاهش فعاليت رنيــن مي گردد.

براين اساس بيمار بايد ادرار 24 ساعته خود را كه روز قبل جمـــع آوري نموده ، به منظــور انـدازه گيــری سديــم و كرآتينيــن آن به همـــراه بيــاورد(غلظت رفرانـس رنيــن بر اسـاس غلظتهــاي مختلف سديم ادرار تعيين مي شود).

با توجــه به اينكه وضع بيمــار در حـال فعـال و غير فعـال نيــز در نتيجــه آزمايــش مؤثــر اسـت ، پيشنهاد مي شود كه بيمار حداقل نيم ساعت قبل از خونگيري در آزمایشگاه در حال ايستاده بوده و حركت داشته باشد.

برچسب گذاری توسط , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =