واکنش های آلرژیک

واکنش های آلرژیک

ماست سل ها از سلول های پیش ساز هماتوپوئتیک مشتق شده اند که از مغز استخوان منشا می گیرند . آن ها وقتی وارد گردش خون می شوند به بافت  های محیطی  گردش می کنند که در آنجا  بلوغ اختصاصی بافت را پیدا می کنند .  بلوغ و بقا  ماست سل متکی  بر میانکنش بین گیرنده تیروزین  کیناز c-kit بیان شده روی  سطح ماست سل  ها و لیگاند c-kit  مشتق از  فیبروبلاست  به نام (Stem cell factor)SCF  است . برخلاف بازوفیل  های بالغ  ماست سل  های بالغ  به طور معمول به خون گردش نمی کنند .

واکنش-های-آلرژیک

در عوض آن ها  به طور گسترده  در بافت های  همبند منتشر  می شوند  که در آنجا  غالبا  در مجاورت  عروق  خونی  و زیر سطح  اپی تلیال  و در معرض  محیط  خارج مانند  دستگاه تنفس ،گوارش و پوست  جایگزین می شوند . این  ماست سل ها  از نظر آناتومیکی  در محل  هایی قرار گرفته اند  که  در واکنش های آلرژیک  شرکت می کنند ،حداقل  دو زیر  گروه ماست  سل های انسانی  شناسایی شده اند . ماست سل های  دارای تریپتاز و ماست سل هایی  که هم تریپتاز  نوع غالب  از ریه  و مخاط  روده هستند ،در حالی  که ماست سل  هایی که هم  تریپتاز و هم  کمیاز دارند  نوع غالب  در پوست ،زیر مخاط  و دستگاه گوارش  و عروق خونی  هستند .  ماست سل ها حاوی  مدیاتورهای  متنوعی هستند یا با تحریک  مناسب مدیاتور هایی  را تولید  می کنند  که اثرات  مختلفی روی التهاب  آلرژیک و عملکرد  ارگان دارند .

آن ها حاوی مدیاتور های  از قبل  ساخته شده  در گرانول ها (هیستامین ،سرین پروتئازها ، پروتئوگلیکان ها ) و مدیاتور های  مشتق  از لیپید  های غشا  سایتوکاین  و کموکاین هایی هستند  که جدید ساخته و آزاد  می شوند .

مهم ترین  مدیاتور های  مشتق  از چربی ماست سل  متابولیک  های سیکواکسیژناز  و لیپواکسیژناز اسید  آرا شیدونیک هستند  که فعالیت  التهابی  قوی دارند .

محصول اصلی سیکواکسیژناز ماست سل ها PGD2   است .  محصولات اصلی  لیپواکسیژناز  لکوترین های سولفید  و پپتید  هستند . اساس ایمونولوژیک  ماست سل ها  و بازوفیل  ها به طور  تیپیک با  اتصال متقاطع  IgE  توسط آلرژن چند ظرفیتی  شروع می شود .

درمان آسم

درمان آلرژی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =