روز: دسامبر 1, 2015

آشنایی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آشنایی با آزمایشگاه حتما تا به حال واژه آزمایشگاه را به شیوه های مختلفی در قالب آمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، آزمایشگا ژنتیک و آمایشگاه پاتولوژی شنیده اید. افراد با اینکه احتمالا بسیار زیاد با این آزمایشگاهها در ارتباط بوده اند ولی فرق آنها را معمولا نمی دانند که در این مبحث قصد داریم به […]

ادامه مطلب

پان سیتوپنی چیست

پان سیتوپنی چیست خون انسان از سه نوع سلول اصلی به نامهای گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت ساخته شده است که ساخت آنها در مغز استخوان صورت می گیرد. هریک از این سلولها وظایف خاصی برعهده دارند: گلبولهای قرمز وظیفه اکسیژن رسانی به بافتها گلبولهای سفید وظیفه دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه […]

ادامه مطلب

خصوصیت بینی های ایرانی

خصوصیت بینی های ایرانی بینی های ایرانی چندین خصوصیت دارند که آن را از بینی های سایرنژادها متفاوت می نماید. خصوصیت بینی ایرانی شامل، داشتن قوز بینی برجسته و قابل توجه، پهن بودن نوک بینی ، ضخیم و چرب بودن پوست بینی به خصوص در قسمت نوک آن، بلند بودن طول بینی و آویزان بودن […]

ادامه مطلب