ماه: فوریه 2017

اهداف انجام مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک مشاوره ژنتیک شاخه ای از ژنتیک پزشکی است که احتمال بروز بیماری های ژنتیکی در افراد را بررسی می کند. مشاوره ژنتیک یک فرآیند ارتباطی است که مشکلات انسانی ناشی از رخ دادن یا احتمال رخ دادن یک بیماری ژنتیکی در خانواده را بررسی خواهد کرد. در واقع مشاوره ژنتیک راهی موثر است […]

ادامه مطلب