دسته: آزمایشگاه

آشنایی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آشنایی با آزمایشگاه حتما تا به حال واژه آزمایشگاه را به شیوه های مختلفی در قالب آمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، آزمایشگا ژنتیک و آمایشگاه پاتولوژی شنیده اید. افراد با اینکه احتمالا بسیار زیاد با این آزمایشگاهها در ارتباط بوده اند ولی فرق آنها را معمولا نمی دانند که در این مبحث قصد داریم به […]

ادامه مطلب

پان سیتوپنی چیست

پان سیتوپنی چیست خون انسان از سه نوع سلول اصلی به نامهای گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت ساخته شده است که ساخت آنها در مغز استخوان صورت می گیرد. هریک از این سلولها وظایف خاصی برعهده دارند: گلبولهای قرمز وظیفه اکسیژن رسانی به بافتها گلبولهای سفید وظیفه دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه […]

ادامه مطلب